Čističky odpadních vod ČOV - jímky

 
 

Domovní čistírny

BioCleaner BC 4, BC 8, BC 12, BC 15

Určení

 • Rodinné domy
 • Malé provozovny
Varianty řídících jednotek 
STANDARD
 • Naprogramován 1 režim chodu

OPTIMA

 • Naprogramováno 6 režimů chodu

COMFORT

 • Naprogramováno 10 režimů chodu

Použití

 • Pro čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, automatických praček, kuchyní, atd.

Úspora

 • Minimální náklady na provoz jsou zabezpečeny možností použití různých naprogramovaných režimů chodu čistírny
 • Programy jsou optimalizovány pro okamžité nebo očekávané zatížení (návštěvy, víkendové provozy, dovolená atd.)
 • Montáž a uvedení do provozu je v ceně výrobku

Údržba

 • Požadavky na běžnou údržbu jsou sníženy díky automatickému odsávání plovoucích nečistot a pěny - odpadá časté ruční odstraňování
 • Technologie čištění zabezpečuje nízkou produkci kalu a tím je snížena nutnost častého odkalování

Výhody konstrukce

 • Čistírna nevyžaduje žádné dodatečné zateplování pro zimní provoz
 • Stávající septiky lze přestavět na ČOV osazením technologické vestavby
 • Plastová samonosná konstrukce nevyžaduje nákladnou stavební přípravu
 • Čistírnu je možné umístit do terénu jako zapuštěnou, polozapuštěnou i nad úroveň terénu

Technologie

 • Čistící účinek technologie BioCleaner® dosahuje až 98 %
 • Vyčištěnou vodu je možné používat např. jako zálivkovou nebo požární
 • Přebytečný kal z procesu čištění lze kompostovat a tím odpadají náklady na jeho likvidaci

 

Parametry vyčištěné vody

Ukazatel

Požadované hodnoty na odtoku*

BioCleaner® **

 

“p” [mg/l]

“m” [mg/l]

[mg/l]

BSK5 40 80 15 - 25
CHSKCr 120 220 55 - 90
NL 50 80 15 - 25

*) Požadované hodnoty ukazatelů znečištění na odtoku dle NV 229/2007 Sb. pro ČOV do 500 EO
**) Obvykle dosahované průměrné hodnoty na odtoku u ČOV BioCleaner®

Základní parametry domovních čistíren BioCleaner®

BioCleaner®

  BC 4 BC 8 BC 12 BC 15
Kapacita [EO] 2 - 6 7 - 10 11 - 14 14 - 17
Množství odpadních vod Q24 [m³/den] 0,6 - 0,9 1,2 - 1,8 1,8 - 2,7 2,3 - 3,4
Příkon při zatížení [W] 55 92 131 170
Max. energetická náročnost [kWh/den] 1,2 2,0 2,9 3,7
Celková hmotnost [kg] 150 165 180 230
Průměr [mm] 1400 1600 1700 1900
Výška [mm] 1600 1600 2350 2350

 

 

 

^